THÔNG BÁO
Vê việc khám sức khỏe cho sinh viên K47
(20/10/2023 08:49)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên K47 có đăng ký tham gia khám sức khỏe theo đúng thời gian đã quy định. Xem chi tiết tai file đính kèm
Các thông báo khác: