THÔNG BÁO
Thông báo cho sinh viên K47
(01/11/2023 07:53)
Sinh viên nộp giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2003

Nhà trường đề nghị các sinh viên nộp giấy nhận kết quả thi THPT năm 2003, để ra quyết định trúng tuyển Đại học  vậy đề nghị các sinh sinh có tên dưới đây nghiêm túc thực hiện.

Thời gian: ngày 01/10/2023 (thứ Tư)

Đến tại: Phòng E.105

STT

Tên ngành

Mã sinh viên

Họ và tên

1

Công tác xã hội

23T6060061

Đinh Văn Trường

2

Công tác xã hội

23T6060054

Dương Thị Yến Nhi

3

Kiến trúc

23T1040099

Đoàn Đức Đạt

4

Công nghệ sinh học

23T3040022

Hồ Đăng Hòa Bình

5

Công nghệ thông tin

23T1020644

Võ Hoàng Ngoc Tường

6

Lịch sử

23T6020024

Lê Quang Kiều Anh

7

Xã hội học

23T6070016

Nguyễn Văn Sơn

8

Lịch sử

23T6020030

Đặng Thị Thu Huyền

9

Quản trị phân tích dữ liệu

23T1110023

Lê Thị Ngọc Trâm

10

Công tác xã hội

23T6060048

Đậu Thiên Ân

Các thông báo khác: