THÔNG BÁO
Thông báo về việc cử sinh viên tham gia Buổi trao đổi, giao lưu Đại sứ quán và các doanh nghiệp Thuỵ Điển
(06/11/2023 13:51)
Nhà trường thông báo đến sinh viên các Khoa Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu , Toán học danh sách sinh viên tham gia Buổi trao đổi, giao lưu Đại sứ quán và các doanh nghiệp Thuỵ Điển. Chi tiết xem ở file đính kèm.
Các thông báo khác: