THÔNG BÁO
[Khẩn] Thông báo về việc thay đổi phòng học để cải tạo, nâng cấp làm phòng máy tính
(27/10/2023 17:06)
Trong thời gian từ ngày 30/10/2023 đến hết học kỳ 1, Nhà trường tiến hành việc cải tạo, nâng cấp một số phòng học thuộc dãy Nhà E để làm phòng máy tính, nâng cao mức độ đáp ứng cơ sở vật chất cho công tác đào tạo. Việc cải tạo, nâng cấp các phòng học sẽ dẫn đến thiếu phòng học cho các lớp học phần cũng như gây xáo trộn phòng học trong thời gian tới. Để đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên việc thay đổi phòng học, hình thức học của các lớp học phần cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới:
Các thông báo khác: