THÔNG BÁO
Thông báo về việc dạy và học bình thường các lớp học phần buổi Chiều và Tối ngày 21/10/2023 (thứ Bảy)
(18/10/2023 10:01)
Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Nhà trường đã có thông báo số 1112/TB-ĐHKH về việc nghỉ dạy và học các lớp học phần buổi Chiều và Tối ngày 21/10/2023 (thứ Bảy) để tham gia Ngày hội Chào đón Tân học sinh - Tân sinh viên năm học 2023-2024. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, Ban Tổ chức Ngày hội đã có thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức.

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch đào tạo đại học năm học 2023-2024, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên vẫn tham gia hoạt động dạy và hoạt động học bình thường trong buổi Chiều và Tối ngày 21/10/2023 (thứ Bảy).

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: