THÔNG BÁO
Thông báo danh sách sinh viên nhận khen thưởng tại Ngày hội chào đón Tân sinh viên năm học 2023 - 2024
(24/10/2023 10:15)
Sinh viên căn cứ vào danh sách kèm theo để tham gia nhận học bổng theo quy định.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận khen thưởng như sau:

1. Thời gian:  Từ 18h15, ngày 28/10/2023

2. Địa điểm: tiền sảnh nhà A, Trường Đại học Khoa học

Tên ngành Max sinh viên Họ đệm Tên
Công nghệ thông tin 23T1020216 Hoàng Đăng Quang Huy
Công nghệ thông tin 23T1020058 Đoàn Ngọc Trân Châu
Công nghệ thông tin 23T1020197 Lương Viết Hùng
Công nghệ thông tin 23T1020139 Phan Thị Mỹ Duyên
Công nghệ thông tin 23T1020257 Phan Văn Khải
Kỹ thuật phần mềm 23T1080015 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng
Kỹ thuật phần mềm 23T1080063 Nguyễn Quân
Quản trị và phân tích dữ liệu 23T1110012 Lê Thị Như Ý
Quản trị và phân tích dữ liệu 23T1110007 Trần Long Nhật
Công nghệ thông tin K44D 20T1020334 Nguyễn Luôn Mong Đổ
Công nghệ thông tin K45F 21T1020340 Ngô Văn Hải
Công nghệ thông tin K46F 22T1020328 Trương Trường Phúc
Công nghệ thông tin K46E 22T1020411 Ngô Đức Tân
Các thông báo khác: