THÔNG BÁO
Thông báo về việc lấy thông tin kích thước trang phục sinh viên
(16/10/2023 08:04)
Năm học 2022-2023, Nhà trường đã có quyết định công nhận danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc cho 323 sinh viên. Để có thông tin về kích thước trang phục nhằm tiến hành tặng phần thưởng (01 áo pull) cho các bạn sinh viên. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên tiến hành thư thập dữ liệu kích thước trang phục sinh viên theo link đính kèm

Sinh viên vui lòng lựa chọn kích thước trước  ngày 18/10/2023 ( thứ Tư).

FORM KHI BÁO

Các thông báo khác: