THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận khen thưởng tại Lễ khai giảng năm học 2023-2024
(10/10/2023 08:18)
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo cho sinh viên được biết các nội dung được đính kèm trong Nội dung chi tiết bên dưới:
Các thông báo khác: