THÔNG BÁO
Thông báo đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III,năm học 2023-2024 Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
(26/09/2023 16:45)
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2023-2024 (Đợt 1) cụ thể theo link sau: https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3192

Thời gian học: Từ 02/10/2023 đến 23/12/2023

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến tháng 12/2023 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: ngày 25/9/2023;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 06/10/2023;

-         Bắt đầu học theo kế hoạch từ 07/10/2023.

Các thông báo khác: