THÔNG BÁO
Thời khóa biểu chính thức và Danh sách lớp học phần hủy, đợt 2, phân kỳ 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024
(27/09/2023 08:50)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên kính gửi đến Quý Thầy/Cô và sinh viên Thời khóa biểu chính thức và Danh sách lớp học phần hủy, đợt 2, phân kỳ 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024 cụ thể theo các link đính kèm bên dưới:
Các thông báo khác: