THÔNG BÁO
Thông báo về việc gia hạn Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
(12/10/2023 09:51)
Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên được biết việc gia hạn Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới
Các thông báo khác: