THÔNG BÁO
Thông báo về việc chuyển hình thức học ứng phó với mưa lũ
(18/10/2023 16:23)
Theo Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ động phòng, ngừa, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tình hình diễn biến thực tế của mưa lũ hiện nay, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên của Nhà trường về việc chuyển hình thức học ứng phó với mưa lũ cụ thể theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới.

1. Giảng viên và sinh viên được nghỉ dạy và học vào chiều và tối 18/10/2023 để phòng tránh mưa lũ. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên căn cứ vào lịch nghỉ học để cắt lịch dạy và học trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

2. Ngày 19/10/2023 việc tổ chức giảng dạy được thực hiện trên hệ thống Google Workspace với tên miền @husc.edu.vn theo hình thức trực tuyến thông qua Google Meet. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên tạo lịch dạy theo thời khóa biểu trên hệ thống Google Calendar để giảng viên và sinh viên truy cập vào hệ thống dạy và học. Việc tạo lớp học phần trên Google Classroom, giảng viên chủ động thực hiện (nếu cần) để cung cấp học liệu và tương tác với sinh viên.

3. Tùy theo diễn biến thực tế của mưa lũ, Hiệu trưởng sẽ quyết định hình thức dạy và học phù hợp trong thời gian tới và thông báo cho các đơn vị để tổ chức thực hiện.

 4. Giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để sắp xếp thời gian dạy bù những buổi học đã nghỉ và đăng ký trên Website Teacher’s Office của Nhà trường theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: