THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2023
(19/10/2023 16:45)
Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2023 cho 86 (tám mươi sáu) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: