THÔNG BÁO
Cuộc thi sinh viên STARTUP lần thứ VI
(26/10/2023 15:03)
Nhà trường thông báo đến sinh viên Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2023. Cụ thể theo nôi dung các file đính kèm bên dưới:
Các thông báo khác: