THÔNG BÁO
Thông báo cập nhật thông tin sinh viên nhận khen thưởng năm học 2022-2023
(10/11/2023 09:50)
Năm học 2022-2023, Nhà trường đã có quyết định số 1093/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng ngày 02/10/2023 về việc công nhận danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc cho 323 sinh viên. Để có thông tin về kích thước trang phục nhằm tiến hành tặng phần thưởng (01 áo pull) cho các bạn sinh viên. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên đã tiến hành thư thập dữ liệu kích thước trang phục sinh viên. Tuy nhiên đến nay vẫn có 90 sinh viên chưa đăng ký kích thước trang phục. Vậy Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên được biết để tiếp tục đăng ký theo Link chọn size áo đính kèm bên dưới.  Sinh viên vui lòng lựa chọn kích thước trước  ngày 15/11/2023 ( thứ Tư).
Các thông báo khác: