THÔNG BÁO
Thông báo về việc thay đổi phòng học bắt đầu từ ngày 27/11/2023 (thứ Hai)
(25/11/2023 15:36)
Nhằm phục vụ Olympic tin học sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ICPC Asia Huế City 2023, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên việc thay đổi phòng học, hình thức học của các lớp học phần như sau:

1. Giảng viên và sinh viên thường xuyên theo dõi việc thay đổi phòng học trên website Teacher's Office và Student's Office (trước thời điểm dạy 02 ngày) để giảng dạy và học tập trực tiếp đùng phòng quy định hoặc theo hình thức trực tuyến.

2. Do thiếu phòng học trong thời gian trên, Nhà trường bố trí việc giảng dạy và học tập trên hệ thống Google Workspace với tên miền @husc.edu.vn theo hình thức trực tuyến thông qua Google Meet cho một số lớp học phần. Các lớp học phần bố trí học online là những học phần không phân phòng học.

3. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên chịu trách nhiệm thay đổi phòng học (đối với những lớp học phần giảng dạy theo hình thức trực tiếp) và tạo lịch dạy (đối với các lớp giảng dạy theo hình thức trực tuyến) theo thời khóa biểu trên hệ thống Google Calendar để giảng viên và sinh viên truy cập vào hệ thống dạy và học. Việc tạo lớp học phần trên Google Classroom, giảng viên chủ động thực hiện (nếu có) để cung cấp học liệu và tương tác với sinh viên.

Các thông báo khác: