THÔNG BÁO
Quyết định: Cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
(24/11/2023 09:30)
Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường: Quyết định Cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: