THÔNG BÁO
[KHẨN] Thông báo chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến vào ngày 15/11/2023
(14/11/2023 22:50)
Hiện nay, diễn biến của mưa lũ hết sức phức tạp. Do mưa lớn, nhiều vùng thuộc địa bàn thị xã Hương Trà, các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, A Lưới, Nam Đông và thành phố Huế đã xảy ra tình trạng ngập lũ cục bộ. Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến vào ngày 15/11/2023. Giảng viên và sinh viên căn cứ thời khóa biểu và lịch học đã được thiết lập trên Google Calendar để tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến thông qua Google Meet.
Các thông báo khác: