THÔNG BÁO
Thông báo tham sự buổi giới thiệu thông tin dành cho sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ mong muốn theo học đại học và sau đại học tại Pháp bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Anh
(02/11/2023 09:39)
Trong khuôn khổ các hoạt động của mình, Campus France, bộ phận phụ trách du học thuộc Đại sư quán Pháp tại Việt Nam, tổ chức các buổi giới thiệu thông tin dành cho sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ mong muốn theo học đại học và sau đại học tại Pháp bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Anh cụ thể theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới.

Tại Trường Đại học Khoa học, Campus France sẽ tổ chức buổi giới thiệu thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 03/11/2023 (thứ Sáu)

2. Địa điểm: Phòng K2.03 (Nhà K)

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: