THÔNG BÁO
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng Sinh viên tài năng năm học 2023-2024 "The sponsorship program for talented students- Never Give Up"
(17/11/2023 09:03)
Căn cứ tình hình thời tiết hiện tại, Nhà trường gia hạn việc nộp hồ sơ và hoàn tất các thủ tục tham gia học bổng đến 17h00 ngày 24/11/2023

Thông báo "cũ" về học bổng: NỘI DUNG

Sinh viên tham gia điền thêm thông tin qua:  link Khai báo

 

Các thông báo khác: