THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN CHO SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI TỪ THÁNG 01/2022 ĐẾN THÁNG 06/2022
[21/05/2022 15:30]

Các bạn bấm vào link bên dưới và bổ sung đầy đủ thông tin ở các cột bôi màu xanh lá cây nhé. Lưu ý số tài khoản phải là tài khoản của các bạn. Không mượn của người khác để nhận tiền nhé.

Thông báo về việc đăng ký tham gia đào tạo sĩ quan dự bị dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022
[21/05/2022 09:24]

Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 và dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký lựa chọn tham gia

Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2021-2022
[20/05/2022 19:50]

Sinh viên có nhu cầu hoàn thành chương trình GDQPAN, nghiên cứu Thông báo và thực hiện. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:

Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên cấp độ B1 (4 kỹ năng) đợt 2 (tháng 6/2022) và tổ chức thi hết cấp độ A1, A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2020-2021 và học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2021-2022
[19/05/2022 17:01]

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) cấp độ B1 đầu ra đợt 2 (tháng 6/2022) và tổ chức thi hết cấp độ A1,A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2020-2021 và học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2021-2022.

Một số lưu ý đối với hình thức thi Tiểu luận, kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ II, năm học 2021-2022
[19/05/2022 14:12]

Nhà trường thông báo đến sinh viên lưu ý đối với hình thức thi Tiểu luận như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần, học kỳ II, năm học 2021-2022 (Lần 2)
[18/05/2022 09:46]

Căn cứ đề nghị của các đơn vị về việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo đến các đơn vị, giảng viên và sinh viên việc thay đổi về phòng thi, thời gian thi, hình thức thi của một số lớp như sau (xem chi tiết tại Nội dung đính kèm)

Thông báo hướng dẫn sinh viên thi trắc nghiệm
[12/05/2022 17:30]

Nhà trường gửi đến toàn thể sinh viên hướng dẫn thi trắc nghiệm tại nội dung đính kèm

Thông báo về việc hướng dẫn nộp tiểu luận
[12/05/2022 17:28]

Nhà trường gửi đến tất cả sinh viên hướng dẫn nộp bài thi tiểu luận

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022
[07/05/2022 21:51]

Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022.

Kiểm tra danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2021 - 2022
[04/05/2022 15:04]

Sinh viên căn cứ danh sách dự kiến cấp học bổng đính kèm để phản hồi (nếu có) cho Nhà trường

Thông báo về việc cung cấp số liệu, kiểm tra giờ giảng đại học, năm học 2021-2022
[04/05/2022 10:27]

Để phục vụ cho việc cập nhật số liệu về giảng dạy đại học, kiểm tra và phản hồi kết quả thống kê giờ quy chuẩn của học kỳ 2 và cả năm học 2021-2022, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau (xem chi tiết tại nội dung đính kèm)

Thông báo về việc lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022
[03/05/2022 17:47]

Trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên và sinh viên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021-2022. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi thông qua Website Thông tin đào tạo đại học hoặc truy cập vào nội dung đính kèm sau đây:

Thông báo về việc tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2021-2022
[28/04/2022 16:30]

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, sinh viên biết và thực hiện những nội dung liên quan đến kế hoạch giảng dạy - học tập trong học kỳ 3 theo thông báo đính kèm:

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2022
[27/04/2022 16:12]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2022 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết tại nội dung đính kèm)

Thông báo cập nhật LÝ LỊCH CÁ NHÂN của sinh viên
[26/04/2022 17:28]

Để có dữ liệu của người học, Nhà trường yêu cầu sinh viên đang theo học tiến hành cập nhật LÝ LỊCH CÁ NHÂN trên Trang Thông tin đào tạo đại học trước ngày 06/05/2022

THÔNG BÁO CUNG CẤP SỐ TÀI KHOẢN CHO SINH VIÊN K45 ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC PHÍ THEO CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021
[21/04/2022 17:03]

Các bạn bấm vào link bên dưới và bổ sung đầy đủ thông tin ở các cột bôi màu xanh lá cây nhé. Lưu ý số tài khoản phải là tài khoản của các bạn. Không mượn của người khác để nhận tiền nhé.

Danh sách dự kiến cấp kinh phí trợ cấp xã hội từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022
[21/04/2022 16:37]

Nhà trường cung cấp danh sách dự kiến cấp kinh phí trợ cấp xã hội, sinh viên thuộc các đối tượng (con mồ côi cả bố và mẹ; hộ nghèo; tàn tật; dân tộc ở vùng cao/vùng đặc biệt khó khăn) cần lưu ý kiểm tra

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 11, học kỳ 2 năm học 2021-2022
[20/04/2022 13:51]

Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 11, học kỳ 2, năm học 2021-2022. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông K45
[13/04/2022 14:07]

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-ĐĐT&CNVL của Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu về việc thay đổi kế hoạch đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn không, Khóa 45 như sau:

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 10, học kỳ 2 năm học 2021-2022
[12/04/2022 08:17]

Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 10, học kỳ 2, năm học 2021-2022. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm