THÔNG BÁO

Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 năm học 2023-2024
[15/06/2024 15:49]

Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 năm học 2023-2024 cụ thể theo Link chi tiết

Thông báo về việc tổ chức đào tạo đại học và Thời khóa biểu dự kiến phân kỳ 1, học kỳ 1 năm hoc 2024-2025 đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin
[15/06/2024 15:40]

Nhà trường thông báo đến giảng viên sinh viên được biết thông tin về việc tổ chức đào tạo đại học và Thời khóa biểu dự kiến phân kỳ 1, học kỳ 1 năm hoc 2024-2025 đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin cụ thể theo link đính kèm

Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, đợt 2 năm 2024
[11/06/2024 16:20]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 43 (Ngành Kỹ thuật môi trường), K44 (hệ 4 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp và điểm rèn luyện. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.

Thông báo tham gia xét học bổng LG-2024
[11/06/2024 10:48]

Nhà trường thông báo đến sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Quản trị và Phân tích dữ liệu đăng ký tham gia xét học bổng LG-2024 theo các thông tin kèm theo

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét học bổng Vallet năm 2024
[07/06/2024 10:15]

Nhằm tạo điều kiện để nhiều sinh viên tham gia xét học bổng Vallet năm 2024, Nhà trường gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 11/6/2024

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2023-2024
[04/06/2024 08:01]

Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên: Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2023-2024. Chi tiết xem ở file đính kèm

Thông báo về việc tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN năm học 2023-2024
[31/05/2024 16:49]

Trung tâm GGQP&AN - Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức học cải thiện môn học GDQPAN cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 2_Lần 2)
[31/05/2024 15:00]

Trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 2_Lần 2). Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi thông qua Website Thông tin đào tạo đại học hoặc truy cập vào nội dung đính kèm sau đây:

Thông báo nhận giấy chứng nhận tham dự giải chạy dành cho Học sinh, Sinh viên "S-Race 2024"
[27/05/2024 10:50]

Nhà trường thông báo đến các sinh viên tham dự giải chạy dành cho Học sinh, Sinh viên "S-Race 2024" Đến tại: Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên (E.105) để nhận giấy chứng nhận. Trân trọng./.

Thông báo Kế hoạch tổ chức học cải thiện Giáo dục quốc phòng an ninh, năm học 2023 - 2024.
[22/05/2024 10:06]

Nhà trường thống báo đến các đơn vị và sinh viên biết Kế hoạch đào tạo của Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Đại học Huế. Đề nghị xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo về việc đăng ký xét chọn học bổng Vallet năm 2024
[22/05/2024 08:52]

Nhà trường thông báo đến sinh viên thông tin về việc đăng ký xét chọn học bổng Vallet năm 2024. Chi tiết xem ở file đính kèm

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 2)
[21/05/2024 15:27]

Trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 2). Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi thông qua Website Thông tin đào tạo đại học hoặc truy cập vào nội dung đính kèm sau đây:

Thông báo về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2023-2024
[21/05/2024 15:22]

Đại học Huế thông báo đến sinh viên được biết về việc thu học phí môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2023-2024 cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm

Quyết định cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy năm 2024
[13/05/2024 14:03]

Nhà trường thông báo đến sinh viên Quyết định 440/QĐ-ĐHKH ngày 10/05/2024 của Hiệu trưởng về việc cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy từ tháng 01 đến 06 năm 2024. Chi tiết xem ở file đính kèm.

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy năm 2024
[13/05/2024 13:55]

Nhà trường thông báo đến sinh viên Quyết định 441/QĐ-ĐHKH ngày 10/05/2024 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo tháng 01 đến 06 năm 2024. Chi tiết ở file đính kèm

Thông báo về việc lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 2)
[10/05/2024 14:51]

Trường Đại học Khoa học thông báo đến giảng viên và sinh viên về việc lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023-2024 (Đợt 2). Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên theo dõi thông qua Website Thông tin đào tạo đại học hoặc truy cập vào nội dung đính kèm sau đây: Ghi chú: Đối với hình thức thi làm tiểu luận, ngày thi là ngày sinh viên nộp bài tiểu luận theo quy định.

Thông tin cơ hội việc làm tại Nhật Bản dành cho Sinh viên Trường Đại học Khoa học
[09/05/2024 09:16]

Nhà trường thông báo đến sinh viên thông tin về cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản như sau:

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2024
[08/05/2024 09:36]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2024 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết tại Nội dung đính kèm)

Thông báo về việc tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2023-2024
[07/05/2024 15:27]

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, sinh viên biết và thực hiện những nội dung liên quan đến kế hoạch giảng dạy - học tập trong học kỳ 3 cụ thể theo Link Nội dung chi tiết đính kèm

Chương trình Khám phá Khoa học dữ liệu ASEAN tại Trường Đại học Khoa học
[07/05/2024 14:05]

Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên được biết thông tin và link đăng ký tham gia Chương trình khám phá khoa học dữ liệu ASEAN, cụ thể như sau: Thời gian: 13h30 - 17h00 ngày 10 tháng 5 năm 2024 Địa điểm: LAB_E405 (Số lượng sinh viên tham gia tối đa: 60 người)