THÔNG BÁO

Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học năm học 2022-2023
[16/09/2022 13:47]

Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên được biết Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học năm học 2022-2023 cụ thể theo link bên dưới

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2022
[14/09/2022 09:40]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2022 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (Xem chi tiết tại nội dung đính kèm)

Thông báo về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý trong học sinh, sinh viên"
[14/09/2022 09:23]

Phòng Đào tạo ĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý trong học sinh, sinh viên". Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi Đánh giá đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cấp độ B1 (4 kỹ năng) đợt 3 (tháng 10/2022) và Tổ chức thi hết cấp độ A1, A2, B1 (3 kỹ năng) học kỳ 1, 2 &3 năm học 2020-2021 và học kỳ 1, 2 & 3 năm học 2021-2022
[09/09/2022 21:06]

Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi Đánh giá năng lực đầu ra ngoại ngữ không chuyên cấp độ B1 đầu ra đợt 3 (tháng 10/2022) và Tổ chức thi hết cấp độ A1, A2, B1 ( 3 kỹ năng) năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 cụ thể theo link đính kèm bên dưới

Thông báo về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023
[09/09/2022 15:57]

Phòng Đào tạo ĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về việc miễn, tạm hoãn các học phần Giáo dục thể chất
[09/09/2022 09:23]

Phòng Đào tạo ĐHCTSV thông báo đến sinh toàn trường về việc miễn, tạm hoãn các học phần Giáo dục thể chất. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 6,7,8,9,10,11,12 năm 2022 cho sinh viên chính quy
[09/09/2022 09:11]

Phòng Đào tạo ĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 6,7,8,9,10,11,12 năm 2022 cho sinh viên chính quy. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 5, học kỳ 1 năm học 2022-2023
[08/09/2022 16:42]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 5, học kỳ 1, năm học 2022-2023. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Về việc đăng ký làm giấy xác nhận vay vốn tín dụng
[08/09/2022 15:37]

Phòng Đào tạo ĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc đăng ký làm giấy xác nhận vay vốn tín dụng. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm.

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 4, học kỳ 1 năm học 2022-2023
[07/09/2022 14:13]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 4, học kỳ 1, năm học 2022-2023. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023
[06/09/2022 10:54]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,năm học 2022 – 2023, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 hệ chính quy
[06/09/2022 10:25]

Phòng Đào tạo ĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022

Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 2022-2023
[05/09/2022 16:06]

Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 2022-2023 theo nội dung đính kèm bên dưới

Thông báo danh sách lớp học phần hủy đợt 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023
[05/09/2022 14:19]

Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên Danh sách lớp học phần hủy đợt 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chương trình thứ hai hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các Trường/Khoa của Đại học Huế năm 2022
[31/08/2022 15:55]

Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học chương trình thứ hai hệ chính quy theo link đính kèm bên dưới:

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 3, học kỳ 1 năm học 2022-2023
[31/08/2022 15:52]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 3, học kỳ 1, năm học 2022-2023. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 2, học kỳ 1 năm học 2022-2023
[31/08/2022 09:28]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 2, học kỳ 1, năm học 2022-2023. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm

SINH VIÊN CUNG CẤP SAI SỐ TÀI KHOẢN Hỗ trợ học phí cho sinh viên theo chính sách tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 theo Quyết định số 170/QĐ-ĐHKH ngày 10 tháng 03 năm 2022
[30/08/2022 10:16]

Các em có tên sau bổ sung sớm số tài khoản vào file bên dưới nhé. Nguyễn Vũ Hoàng Chương Tạ Trương Nhật Hoa Hồ Hữu Khải Phan Hữu Trọng Nguyễn Thị Ngọc Bích Huỳnh Thị Kim Chi

Thông báo nộp kinh phí môn học Giáo dục an ninh quốc phòng
[25/08/2022 15:16]

Căn cứ Kế hoạch học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023 giữa Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế với các Trường, Khoa, Phân hiệu thuộc Đại học Huế và các cơ sở giáo dục liên kết đào tạo, Trung tâm GDQP&AN thông báo cho sinh viên biết về việc nộp kinh phí môn học GDQPAN năm học 2022-2023 qua tài khoản ngân hàng cụ thể theo link đính kèm bên dưới.

THÔNG BÁO NỢ HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA
[25/08/2022 10:13]

Hiện tại các bạn sinh viên nợ học phí rất nhiều và nợ các kỳ cũ đến nay vẫn chưa đóng học phí bổ sung. Vậy nhà trường xin thông báo các bạn nộp bổ sung sớm trước ngày 30/08/2022. Sau ngày 30/8/2022 nhà trường sẽ khóa tài khoản học phí của các bạn và sẽ thông báo cho các khoa bỏ kết quả thi của các bạn của học kỳ đó nếu chậm trễ. Riêng các bạn Khóa K45 đã có nộp tạm thu học kỳ 1 năm học 2021-2022 nhưng sau khi các bạn đăng ký tín chỉ, số học phí thực thu cao hơn số các bạn tạm nộp thì các bạn phải đến nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng KHTC( tầng 2 nhà A), số tiền phải nộp bằng số học phí nợ ghi trong file trừ đi số tiền các bạn đã tạm nộp đầu năm học.