THÔNG BÁO

Thời khóa biểu chính thức và Danh sách lớp học phần hủy, đợt 2, phân kỳ 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024
[27/09/2023 08:50]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên kính gửi đến Quý Thầy/Cô và sinh viên Thời khóa biểu chính thức và Danh sách lớp học phần hủy, đợt 2, phân kỳ 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024 cụ thể theo các link đính kèm bên dưới:

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu khen thưởng sinh viên năm học 2022-2023
[26/09/2023 17:19]

Sinh viên căn cứ vào danh sách dự kiến khen thưởng năm học 2022-2023 đính kèm để phản hồi nếu có.

Thông báo đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III,năm học 2023-2024 Đợt 1 - tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
[26/09/2023 16:45]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2023-2024 (Đợt 1) cụ thể theo link sau: https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3192

Thông báo mở đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I, năm học 2023-2024 Đợt 2, tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
[26/09/2023 16:40]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ I,đợt 2, năm học 2023 – 2024, thời gian và địa điểm cụ thể theo link sau: https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3192

Thông báo về việc mở thêm nhóm lớp học phần Giáo dục môi trường đại cương học kỳ 1, năm học 2023-2024
[22/09/2023 14:41]

Căn cứ đề nghị của Khoa Môi trường về việc biên chế số lượng sinh viên của hai lớp học phần Giáo dục môi trường đại cương Nhóm 19 và Nhóm 21, Nhà trường đã thực hiện việc sắp xếp lại danh sách sinh viên trong các lớp học phần này. Liên quan đến việc điều chỉnh này, Nhà trường mở thêm lớp học phần đồng thời thay đổi thời khóa biểu của các lớp như sau:

Thông báo kéo dài thi Tuần 01 của Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
[22/09/2023 09:48]

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết thông tin kéo dài thi Tuần 01 của Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 cụ thể theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới

Kết quả Phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ III, năm học 2022-2023! (còn cập nhật...)
[21/09/2023 09:17]

Sinh viên lưu ý: ♣ Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần nộp tại Phòng Khảo thí & BĐCLGD ♣ Lệ phí cho mỗi đơn là 20.000đ/đơn. Nếu kết quả phúc khảo lệch so với điểm thi lần đầu, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phúc khảo, sinh viên đến nhận lại lệ phí phúc khảo tại đơn vị sinh viên đã nộp Đơn đề nghị phúc khảo. ♣ Kết quả phúc khảo là kết quả chính thức bài thi (dù cao hơn hay thấp hơn).

Thông báo đăng ký tham dự Chương trình Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI, năm 2023”
[20/09/2023 08:44]

Căn cứ Công văn số 1393/ĐHH-KNĐMST ngày 13/9/2023 của Đại học Huế về việc tham dự Chương trình Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ VI, năm 2023”, đây là chương trình giúp sinh viên tiếp cận được các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên Đại học Huế nói chung và sinh viên Trường Đại học Khoa học nói riêng. Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các Khoa thông tin Chương trình đến sinh viên của đơn vị để tham dự theo các nội dung sau:

Thông báo số 1032/TB-ĐHKH ngày 18/09/2023 về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024
[19/09/2023 10:29]

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường: Thông báo số 1032/TB-ĐHKH ngày 18/09/2023 về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo số: 1031/TB-ĐHKH ngày 18/09/2023 về việc nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 7,8,9,10,11,12 năm 2023
[19/09/2023 10:25]

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường: Thông báo số: 1031/TB-ĐHKH ngày 18/09/2023 về việc nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 7,8,9,10,11,12 năm 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm

Thông báo số: 1029/TB-ĐHKH ngày 18/09/2023 về việc xét hỗ trợ chi phí học tập tháng 9,10,11,12 năm 2023
[19/09/2023 10:20]

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường: Thông báo số: 1029/TB-ĐHKH ngày 18/09/2023 về việc xét hỗ trợ chi phí học tập tháng 9,10,11,12 năm 2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Thông báo số 1028/TB-ĐHKH về việc triển khai chính sách đối với người khuyết tật hộ nghèo/cận nghèo năm 2023
[19/09/2023 10:13]

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường: Thông báo số 1028/TB-ĐHKH về việc triển khai chính sách đối với người khuyết tật hộ nghèo/cận nghèo năm 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm.

Thông báo nhận đồng phục thể thao của sinh viên K47
[19/09/2023 09:58]

Phòng Đào tạo Đại học và công tác sinh viên thông báo đến sinh viên K47 đến tại phòng E105 để nhận đồng phục thời gian cụ thể có file đính kèm.

Thông báo vè việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2023
[15/09/2023 09:00]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3, năm 2023 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết tại nội dung đính kèm)

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển học bổng Acecook Happy Scholarship 2023
[12/09/2023 09:58]

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường về việc đăng ký xét tuyển học bổng Acecook Happy Scholarship 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm.

Thông báo xét cấp học bổng Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
[12/09/2023 09:52]

Nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường về việc xét cấp học bổng Giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai. Chi tiết xem ở file đính kèm

Thông báo Tuyển sinh đào tạo đại học chương trình thứ hai hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các Trường/Khoa của Đại học Huế năm 2023
[06/09/2023 16:26]

Căn cứ Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 của Trường Đại học Khoa học, Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học chương trình thứ hai hệ chính quy cụ thể theo link đính kèm bên dưới

Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm gặp mặt Tân sinh viên K47
[06/09/2023 08:32]

Nhà trường thông báo đến Tân sinh viên K47 về việc thay đổi thời gian, địa điểm gặp mặt Tân sinh viên K47 và Khoa chuyên môn. Chi tiết xem ở file đính kèm.

Thông báo v/v Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học năm học 2023 - 2024 - Đợt 2
[06/09/2023 08:04]

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết Kế hoạch công tác tốt nghiệp đợt 2, năm học 2023 - 2024 (Chính khóa của K44 và ngành Kiến trúc K43).