THÔNG BÁO

Thông báo về việc đăng ký học phần trễ hạn, chuyển đổi lớp học phần và rút học phần của học kỳ 1, năm học 2021-2022
[04/08/2021 08:56]

Theo biểu đồ kế hoạch học tập của học kỳ 1, năm học 2021-2022, thời gian xử lý học phần trễ hạn (bao gồm: đăng ký học phần trễ hạn, chuyển đổi lớp học phần, rút học phần) diễn ra từ ngày 30/08/2021 đến ngày 17/09/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2021-2022 dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp đơn và đăng ký trễ hạn, cũng như đảm bảo thời gian cho việc thiết lập lớp học phần theo hình thức trực tuyến, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết các nội dung sau:

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2020-2021
[03/08/2021 15:02]

Chi tiết cụ thể xem ở nội dung đính kèm sau

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2021
[30/07/2021 15:58]

Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 (bổ sung) năm 2021 cho 29 (hai mươi chín) sinh viên (có danh sách kèm theo).

Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đại học hệ Chính quy, đợt 2 (bổ sung) năm 2021
[30/07/2021 15:56]

Thông báo Kết quả rà soát điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 (bổ sung), năm 2021, loại hình đào tạo Chính quy

File ảnh tốt nghiệp trong các ngày 19,20,21,22/7/2021
[29/07/2021 09:37]

Nhà trường gửi các bạn sinh viên ảnh tốt nghiệp trong các ngày đến nhận bằng tại Nhà trường.

Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2020-2021
[27/07/2021 10:15]

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kế hoạch đào tạo của học kỳ 3, năm học 2020 – 2021 đã và đang tổ chức theo hình thức trực tuyến. Để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên và đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến thông tin liên quan đến công tác tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2020-2021 cho giảng viên, sinh viên và thực hiện một số nội dung sau đây:

Thông báo của Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế
[19/07/2021 14:30]

Về việc thay đổi kế hoạch học kỳ 3, năm học 2020-2021. Thời gian học và thi mới bắt đầu từ ngày 20 đến 21 tháng 7 năm 2021. Chi tiết thông báo sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022
[19/07/2021 10:53]

Phòng ĐTĐHCTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc mở bổ sung lớp học phần, lần 1 học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Thông báo v/v ban hành thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2021-2022
[19/07/2021 10:49]

Phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên gửi đến Quý giảng viên và sinh viên thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2021-2022. Thời khóa biểu tạm thời sẽ được gia hạn cho sinh viên đăng ký trên mạng đến hết ngày 26/08/2021 nên một số lớp học phần chưa thể công bố chính thức. Đề nghị Quý thầy cô và sinh viên xem thời khóa biểu tạm thời tại Website Trang thông tin đào tạo đại học hoặc tại đây để giảng dạy và học tập.

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 (bổ sung) năm 2021
[16/07/2021 13:40]

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021 vào ngày 5/7/2021; Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-ĐHKH ngày 13/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực đầu ra ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên của Đại học Huế (đợt 4 năm 2021); Căn cứ vào nhu cầu xin xét tốt nghiệp của sinh viên; Nay Nhà trường sẽ tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 (bổ sung) năm 2021 cho sinh viên. Vì vậy, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây:

Thông báo v/v đề nghị sinh viên kiểm tra danh sách lớp học phần, học kỳ 3/2020-2021
[15/07/2021 16:06]

Việc tổ chức lớp học trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải có tên trong 3 danh sách khi được xét duyệt đăng ký học phần trễ hạn: Danh sách sinh viên lớp học phần trong trang đào tạo tín chỉ, Danh sách sinh viên trong Classroom và Danh sách sinh viên trong Google meet, hiện nay Phòng ĐTĐHCTSV đã xét duyệt hết tất cả các đơn sinh viên nộp từ ngày 12/07/2021 đến 15/07/2021, đề nghị các sinh viên kiểm tra thông tin trong 3 loại danh sách nói trên để bảo đảm không trở ngại cho việc học tập. Xin cảm ơn.

Thông báo mở lớp học phần bổ sung, học kỳ 3, năm học 2020-2021
[12/07/2021 08:01]

Căn cứ đơn xin mở lớp học phần của sinh viên và xác nhận của lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên đã mở bổ sung các lớp học phần sau:

Thông báo về việc nhận đơn xử lý đăng ký học phần trễ hạn học kỳ 3, năm học 2020-2021 cho sinh viên
[08/07/2021 14:20]

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, cán bộ và giảng viên cũng như thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết các nội dung như sau:

Thông báo v/v tổ chức dạy và học trực tuyến học kỳ 3, năm học 2020-2021
[07/07/2021 16:39]

Chi tiết cụ thể giảng viên và sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2021
[07/07/2021 16:35]

Theo Thông báo số 706/TB-ĐHKH ngày 24/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2021 vào các ngày 14/07/2021 và 16/07/2021. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở tỉnh Thừa Thiên Huế và một số địa phương, nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, cán bộ và giảng viên cũng như thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, Nhà trường sẽ không tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như dự kiến mà sẽ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã đăng ký qua link https://bit.ly/LEBEGIANG2021 theo các nội dung như sau:

Thông báo về việc đăng ký các lớp học phần thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm học kỳ 1, năm học 2021-2022
[05/07/2021 16:40]

Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin danh sách các lớp học phần dành riêng cho ngành Kỹ thuật phần mềm. Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm không được đăng ký vào học các lớp học phần có cùng mã học phần của các ngành khác và ngược lại. Nhà trường sẽ tiến hành huỷ đăng ký đối với những sinh viên không thuộc ngành Kỹ thuật phần mềm những nhóm lớp học phần của ngành khác và ngược lại.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021
[05/07/2021 10:16]

Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2021 cho 548 (năm trăm bốn mươi tám) sinh viên (có danh sách kèm theo).