THÔNG BÁO

Thông báo số 82/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023
[03/02/2023 15:16]

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Thông báo số 82/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc nộp bổ sung hồ sơ xét trợ cấp xã hội tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023. Chi tiết xem ở file đính kèm

Thông báo số 81/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ chi phí học tập tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo
[03/02/2023 15:11]

Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên Thông báo số 81/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ chi phí học tập tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2023 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Chi tiết xem ở file đính kèm

Thông báo số 80/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 của đối tượng dân tộc ít người, tàn tật và các đối tượng miễn, giảm, trợ cấp xã hội khác
[03/02/2023 15:04]

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Thông báo số 80/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc bổ sung hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 của đối tượng dân tộc ít người, tàn tật và các đối tượng miễn, giảm, trợ cấp xã hội khác. Chi tiết xem ở file đính kèm.

Thông báo số 79/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc triển khai chính sách đối với người khuyết tật hộ nghèo/cận nghèo năm 2023
[03/02/2023 14:49]

Nhà trường thông báo đến sinh viên Thông báo số 79/TB - ĐHKH ngày 02/02/2023 của Hiệu trưởng về việc triển khai chính sách đối với người khuyết tật hộ nghèo/cận nghèo năm 2023. Chi tiết

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần (lần 5) học kỳ 2, năm học 2022-2023
[03/02/2023 08:41]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 41 trở về trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị cho sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

Thông báo về việc mở rộng một số nhóm học phần Kỹ nghệ phần mềm - mã học phần TIN3043 đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin
[02/02/2023 09:32]

Dựa trên thực tế số lượng sinh viên ngành Công nghệ thông tin đăng ký học phần Kỹ nghệ phần mềm - mã học phần TIN3043, Nhà trường tiến hành mở rộng nhóm để sinh viên đăng ký bổ sung vào các nhóm 1, 2, 3, 4.

[KHẨN] THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIÊM CHỦNG VACCINE PHÒNG, CHỐNG COVID-19
[30/01/2023 09:10]

Đại học Huế thông báo cho sinh viên lịch tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid-19 như sau: - Loại vaccine: AstraZeneca - Thời gian tiêm: 14h00 ngày 31/01/2023 - Địa điểm: Bệnh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Sinh viên đăng ký theo form tại địa chỉ: https://bit.ly/HUSC-DKTIEMVACCINE-2023 hạn cuối 16h00 ngày 30/01/2023.

KHẢO SÁT NHU CẦU INTERNSHIP NHẬT BẢN
[17/01/2023 16:58]

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒔𝒉𝒊𝒑 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏 là việc lựa chọn trải nghiệm kỳ thực tập quốc tế thay vì thực tập trong nước, sinh viên sẽ có những trải nghiệm chân thực, được cọ xát trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, học tập thái độ, tác phong, văn hóa trong công việc và cuộc sống của người Nhật để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, chuyên môn và kỹ năng sống cho bản thân.

Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1, năm 2023
[16/01/2023 10:36]

Để tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1, năm 2023 cho sinh viên, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (Xem chi tiết tại nội dung đính kèm)

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần (lần 4) học kỳ 2, năm học 2022-2023
[12/01/2023 15:38]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 41 trở về trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị cho sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

Thông báo số 26/ĐHH-VP ngày 11/01/2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19
[12/01/2023 08:14]

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Thông báo số 26/ĐHH-VP ngày 11/01/2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19. Chi tiết ở file đính kèm

Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2022-2023
[09/01/2023 15:03]

Nhà trường thông báo (lần 2) đến sinh viên được biết Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2022-2023 theo link đính kèm bên dưới:

Thông báo về việc điều chỉnh phân công giảng dạy 02 lớp học phần thuộc Khoa Công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2022-2023
[05/01/2023 15:58]

Căn cứ Tờ trình số 148/TTr-CNTT ngày 30/12/2022 của Khoa Công nghệ thông tin về việc điều chỉnh phân công giảng dạy 02 lớp học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin một số điều chỉnh như sau:

Thông báo đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2022-2023
[05/01/2023 13:44]

Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế thông báo đến sinh viên một số nội dung về việc đăng ký môn học GIáo dục thể chất học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên , Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất học kỳ 2, năm học 2022-2023
[05/01/2023 08:32]

Đề xây dựng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023, Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị và các Trường, Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể theo link đính kèm bên dưới.

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần (lần 3) học kỳ 2, năm học 2022-2023
[03/01/2023 15:34]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 41 trở về trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị cho sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

Quyết định số 1245/QĐ-ĐHKH ngày 28/12/2022 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023
[30/12/2022 14:03]

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên Quyết định số 1245/QĐ-ĐHKH ngày 28/12/2022 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023. Chi tiết xem ở file đính kèm

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần (lần 2) học kỳ 2, năm học 2022-2023
[28/12/2022 15:15]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 41 trở về trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị cho sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 như sau:

{KHẨN} Thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (có điều chỉnh)
[27/12/2022 18:50]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến sinh viên danh sách dự kiên cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2022-2023 (có điều chỉnh), sinh viên tham kiểm tra và phản hồi cho Nhà trường trước ngày 29/12/2022

Thời khóa biểu tạm thời Danh sách lớp học phần hủy lần 1, học kỳ 2, năm học 2022-2023
[26/12/2022 14:25]

Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết Thời khoá biểu tạm thời và các lớp học phần bị hủy lần 1, học kỳ 2, năm học 2022-2023 theo các link đính kèm bên dưới: