THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU Khóa 44 (nhập học đợt 1 và đợt 1 bổ sung)
[24/09/2020 16:20]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gởi đến giảng viên và sinh viên Khóa 44 thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2020-2021. Thời gian bắt đầu học tập từ ngày 28/9/2020. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

THÔNG BÁO về việc thay đổi hình thức tổ chức giảng dạy và học tập, học kỳ 1 năm học 2020-2021
[23/09/2020 09:45]

Bắt đầu từ ngày 28/9/2020, việc tổ chức đào tạo được chuyển sang hình thức đào tạo trực tiếp tại Nhà trường cho toàn bộ các lớp học phần của các Khóa 40 (hệ 5 năm), 41, 42, 43 và 44. Giảng viên thực hiện thay đổi trạng thái giảng dạy từ trực tuyến sang trực tiếp trong lịch trình giảng dạy của các lớp học phần đã được phân công phụ trách. Các lịch đã lập trên Google Calendar vẫn giữ nguyên để dự phòng cho trường hợp cần phải quay lại tổ chức đào tạo theo hình thức trực tuyến. Đồng thời phòng học một số học phần có thay đổi, để thuận tiện cho việc giảng dạy đề nghị giảng viên và sinh viên cập nhật trên trang cá nhân để thực hiện. Chi tiết thông báo xem tại nội dung đính kèm sau:

THÔNG BÁO về kế hoạch học chính trị đầu năm cho sinh viên năm thứ nhất (K44)
[17/09/2020 15:21]

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nên kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" đợt 1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất K44 năm học 2020-2021 vào ngày 18/9/2020 sẽ được chuyển sang ngày 24/9/2020, đồng thời sinh viên K44 nhập học đợt 1 sẽ bắt đầu học chính khóa từ ngày 28/9/2020.

Thông báo Kế hoạch giảng dạy - học tập Khóa 44 và các lớp học phần không tổ chức giảng dạy trực tuyến
[15/09/2020 14:04]

Phòng ĐTĐH và CTSV thông báo đến Quý Thầy cô và sinh viên Kế hoạch dạy - học Khóa 44, đăng ký trễ hạn các lớp học phần Khóa 44 và các lớp học phần không tổ chức dạy học trực tuyến.

Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" đợt 1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất K44 năm học 2020-2021
[15/09/2020 09:39]

Thực hiện Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2020-2021; Trường Đại học Khoa học xây dựng Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2020-2021 như sau:

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản để học tập trực tuyến
[14/09/2020 09:11]

Hiện nay, một số bạn sinh viên vẫn chưa tham gia học trực tuyến theo lịch của Nhà trường. Để thuận lợi cho việc tham gia học tập, Nhà trường hướng dẫn các sinh viên tham gia học tập trực tuyến như sau:

Thông báo về việc cung cấp số liệu, kiểm tra giờ giảng đại học, học kỳ 3 năm học 2019-2020
[11/09/2020 14:04]

Để phục vụ cho việc cập nhật số liệu về giảng dạy đại học, kiểm tra và phản hồi kết quả thống kê giờ quy chuẩn của học kỳ 3 năm học 2019-2020, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị và giảng viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thông báo v/v mở lớp học phần bổ sung, lần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021
[09/09/2020 10:33]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa trước được học lại các học phần theo đúng kế hoạch đào tạo, căn cứ đề nghị của Khoa quản lý chuyên môn, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết việc mở lớp học phần bổ sung trong học kỳ I, năm học 2020-2021. Chi tiết cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

Thông báo Đăng ký học phần trễ hạn, học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
[04/09/2020 07:56]

Ngày 27/8/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã có Công văn số 881/ĐHKH-ĐTĐHCTSV về việc triển khai đào tạo học kỳ 1, năm học 2020 – 2021, trong đó đã thông báo rõ việc giảng dạy và học tập sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 14/9/2020. Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận đơn và xét duyệt đăng ký học phần trễ hạn của sinh viên theo quy chế, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết các nội dung như sau:

Thông báo v/v ban hành thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2020-2021
[01/09/2020 09:05]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến Quý giảng viên và sinh viên thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 1, năm học 2020-2021

Thông báo v/v Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn Chương trình "Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản"
[28/08/2020 15:55]

Trường Đại học Khoa học thông báo tuyển sinh Khóa 01 năm 2020. Chương trình đào tạo ngắn hạn được xây dựng dựa trên yêu cầu về kiến thức và kỹ năng từ đối tác Nhật Bản

[THÔNG BÁO] Kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021
[27/08/2020 17:38]

Theo Kế hoạch số 557/KH-ĐHKH ngày 15/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về kế hoạch đào tạo đại học năm học 2020-2021, ngày bắt đầu học của sinh viên hệ chính quy là 14/09/2020. Tuy nhiên, theo Thông báo số 343/TB-UBND ngày 25/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sinh viên ở các vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hải Dương) muốn trở lại học tập, nghiên cứu ở các đơn vị thuộc Đại học Huế phải đăng ký và thông báo trước ít nhất là 14 ngày để Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh theo dõi, Đại học Huế và các đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định. Do đó, nếu sinh viên của Trường Đại học Khoa học ở các vùng có dịch muốn trở lại học tập thì phải mất ít nhất 28 ngày kể từ ngày đăng ký mới có thể đến trường.

[THÔNG BÁO] Ban hành lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020 (Điều chỉnh)
[26/08/2020 16:07]

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như đảm bảo quyền lợi cho sinh viên đang ở vùng dịch không thể tập trung dự thi được, Nhà trường điều chỉnh lịch thi học kỳ 3, năm học 2019-2020 theo hướng như sau:

[THÔNG BÁO] Thay đổi hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020
[22/08/2020 09:00]

Ngày 19/8/2020, Hiệu trưởng đã ký ban hành lịch thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020. Tuy nhiên, có tình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tập nên việc tổ chức thi tập trung đông người không đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Hơn nữa, một số sinh viên theo học vẫn đang ở các vùng có dịch, không thể về Trường để dự thi tập trung được. Vì vậy, Nhà trường đã ra chủ trương tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2019-2020 theo một trong hai hình thức sau:

Thông báo v/v ban hành lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 3 năm học 2019-2020
[19/08/2020 14:24]

Chi tiết sinh viên xem tại nội dung đính kèm

Thông báo v/v tổ chức cho sinh viên đăng ký môn học Giáo dục Thể chất học kỳ 1 năm học 2020-2021
[17/08/2020 07:44]

Để chuẩn bị cho kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021, sinh viên đăng ký học GDTC lưu ý những điểm sau:

Thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học học phần Lập trình hướng đối tượng bằng tiếng Anh trong học kỳ I, năm học 2020 - 2021
[07/08/2020 15:15]

Căn cứ Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017-2025 thuộc Đề án ngoại ngữ Quốc gia, kể từ học kỳ II năm học 2019 – 2020 trở về sau, Trường Đại học Khoa học sẽ tiến hành tổ chức giảng dạy và học tập 04 học phần: Tin học đại cương; Cấu trúc dữ liệu và thuật toán; Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và lập trình hướng đối tượng bằng tiếng Anh cho sinh viên các khóa ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm Khóa 43 trở về sau hoặc sinh viên các khóa khác nếu có nhu cầu. Theo Kế hoạch đào tạo của học kỳ I năm học 2020 – 2021 của hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật phần mềm Khóa 43, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức dạy và học học phần Lập trình hướng đối tượng bằng tiếng Anh. Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên kết thúc học Quốc phòng - An ninh có khó khăn về chỗ ở (sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng)
[07/08/2020 10:18]

Nhà trường đã tiến hành phối hợp cùng các đơn vị để có giải pháp hỗ trợ sinh viên liên quan

Quyết định v/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo tháng 01, 02, 3, 4, 5, 6 năm 2020
[07/08/2020 08:02]

Những sinh viên không có tên trong danh sách trên do không đủ tiêu chí (Không thi tuyển đầu vào). Chi tiết Quyết định và danh sách sinh viên xem tại nội dung đính kèm sau:

Thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ III, năm học 2019-2020
[04/08/2020 16:36]

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến đến Quý giảng viên và sinh viên thời khóa biểu chính thức học kỳ III, năm học 2019-2020 . Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm theo đường dẫn sau: