THÔNG BÁO
Thông báo Danh sách đăng ký học Giáo dục thể chất, học kỳ 3, năm học 2023-2024
(08/07/2024 08:10)
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo Danh sách đăng ký học Giáo dục thể chất, học kỳ 3, năm học 2023-2024 theo link chi tiết đính kèm. Lưu ý: - Những sinh viên đăng ký đã hình thành lớp thì tiến hành nộp Học phí khi có thông báo thu học phí của Đại học Huế. - Những SV có bôi màu (xanh-vàng) thì liên hệ Tổ ĐT-KHCN của Khoa trong giờ hành chính để xử lý trong ngày mai thứ 2 (8/7/2024). Mọi thắc mắc xin liên hệ Tổ Đào tạo - KHCN trong giờ hành chính.
Các thông báo khác: