THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 bổ sung năm 2024
(28/06/2024 16:36)
Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 bổ sung năm 2024 cho 17 (mười bảy) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: