THÔNG BÁO
Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 2, năm 2024
(20/06/2024 10:49)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 2, năm 2024 cụ thể theo các link chi tiết đính kèm
Các thông báo khác: