THÔNG BÁO
Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét học bổng Vallet năm 2024
(07/06/2024 10:15)
Nhằm tạo điều kiện để nhiều sinh viên tham gia xét học bổng Vallet năm 2024, Nhà trường gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 11/6/2024

Sinh viên tham khảo thông báo đã đưa của Nhà trường để tham gia.

Các thông báo khác: