THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2024
(20/06/2024 16:55)
Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2024 cho 338 (ba trăm ba mươi tám) sinh viên (có danh sách kèm theo).
Các thông báo khác: