THÔNG BÁO
Sổ tay học vụ và thời khóa biểu dự kiến phân kỳ 2, học kỳ 1, năm học 2024-2025
(10/07/2024 16:52)
Nhà trường thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường được biết Sổ tay học vụ và thời khóa biểu dự kiến phân kỳ 2, học kỳ 1, năm học 2024-2025. Chi tiết được đính kèm theo các link bên dưới.
Các thông báo khác: