THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng kí bổ sung học kỳ 3 môn Giáo dục thể chất
(08/07/2024 08:13)
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo đăng kí bổ sung học kỳ 3 môn Giáo dục thể chất bằng cách sinh viên vào nhóm Zalo theo đường link đăng ký đình kèm.
Các thông báo khác: