THÔNG BÁO
Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên nhận khen thưởng tại Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2024
(03/07/2024 08:49)
Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2024 của Trường Đại học Khoa học; để buổi lễ diễn ra được thành công tốt đẹp, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các Khoa thông báo cho sinh viên được nhận khen thưởng các nội dung sau (Xem chi tiết tại Nội dung đính kèm).
Các thông báo khác: