THÔNG BÁO
Quyết định số 649/QĐ-ĐHKH ngày 29/6/2024 của Hiệu trưởng về việc Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học
(02/07/2024 15:40)
Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên Quyết định số 649/QĐ-ĐHKH ngày 29/6/2024 của Hiệu trưởng về việc Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2024. Chi tiết nội dung ở file đính kèm.
Các thông báo khác: