THÔNG BÁO
Thông báo tham gia buổi trao học bổng Acecook Happy Scholarship 2023
(17/11/2023 09:18)
Nhà trường thông báo đến 12 sinh viên được lựa chọn nhận học bổng Acecook Happy Scholarship 2023 nắm thông tin để tham gia nhận học bổng.

Danh sách sinh viên:

Thời gian di chuyển: Buổi Sáng 05h00, ngày 21/11/2023 (thứ Ba).

Địa điểm đón: 77 Nguyễn Huệ, Huế.

Địa điểm trao học bổng: Tp. Đà Nẵng.

Thời gian tham gia: từ 05h00 đến 11h30 ngày 21/11/2023.

Sinh viên nhận được thông tin, gửi tin nhắn xác nhận (MSV-HỌ TÊN-LỚP) về số điện thoại 0944455136 để Nhà trường quản lý.

TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp
1 19T1051013 Hồ Văn Nhật 01/10/1999 CNKTĐTVT K43
2 20T1110001 Võ Thị Hoài Anh 04/08/2002 QT&PTDL K44
3 21T1080002 NguyễN Thị Vân Anh 11/06/2003 Kỹ thuật phần mềm K45
4 20T1020469 Nguyễn Hoài Nam 22/07/2002 Công nghệ thông tin K44
5 21T3030003 Dương Văn Khoa 19/05/2003 Khoa học môi trường K45
6 23T1020257 Phan Văn Khải 14/07/2005 Công nghệ thông tin K47
7 20T6030015 Nguyễn Văn Hán 18/02/2001 Triết học K44
8 23T1020451 Huỳnh Văn Sinh 09/11/2003 Công nghệ thông tin K47
9 23T3050008 Nguyễn Văn Nghĩa  12/02/2005 QLTNMT K47
10 23T1020116 Trần Công Đức 06/09/2005 Công nghệ thông tin K47
11 20T1050031 Trương Minh Nhật 22/06/2002 CNKTĐTVT K43
12

23T1050031

Trần Thế Quân  02/02/2005 CNKTĐTVT K47
Các thông báo khác: