THÔNG BÁO
Quyết định về việc điều động cán bộ, học sinh và sinh viên tham gia Lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng
(03/11/2023 08:54)
Nhà trường thông báo đến cán bộ, học sinh và sinh viên danh sách tham gia Lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng cụ thể theo Nội dung chi tiết đính kèm bên dưới
Các thông báo khác: