THÔNG BÁO
Thông báo về việc tuyển vận động viên tham gia giải bóng bàn Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế lần thứ XIII - Năm 2023
(13/11/2023 10:02)
Nhà trường thông báo đến toàn sinh viên: Thông báo 1240/TB-ĐHKH ngày 10/11/2023 của Hiệu trưởng về việc tuyển vận động viên tham gia giải bóng bàn Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế lần thứ XIII - Năm 2023. Nội dung chi tiết ở file đính kèm
Các thông báo khác: