THÔNG BÁO
Thông báo về việc nhận học bổng: KEIDANREN&JCCI 2023
(27/11/2023 09:27)
Nhà trường thông báo đến sinh viên nhận học bổng KEIDANREN&JCCI 2023: Thời gian: 14h00, ngày 27/11/2023 ( Thứ Hai) Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, thành phố Huế
Các thông báo khác: