THÔNG BÁO
[KHẨN] Thông báo về việc cho giảng viên, sinh viên nghỉ dạy và học do mưa lũ
(18/10/2023 12:44)
Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, mực nước sông đang dâng cao. Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên của Nhà trường như sau:

1. Giảng viên và sinh viên được nghỉ dạy và học vào chiều ngày 18/10/2023 để phòng tránh lũ, đảm bảo an toàn.

2. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên cắt lịch dạy và học chiều 18/10/2023 trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

3. Giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để sắp xếp thời gian dạy bù và đăng ký trên Website Teacher’s Office của Nhà trường theo đúng quy định.

4. Nhà trường đang kích hoạt hệ thống học trực tuyến, giảng viên và sinh viên theo dõi các thông báo tiếp theo để biết thông tin về việc nghỉ học hoặc học tập trực tuyến.

Các thông báo khác: