THÔNG BÁO
Thông báo về việc cho giảng viên, sinh viên nghỉ dạy và học do mưa lũ
(13/10/2023 15:13)
Theo Công văn số: 242/BC-PCTT ngày 13/10/2023 về Báo cáo nhanh Công tác triển khai ứng phó với mưa lớn (cập nhật lúc 08h00 ngày 13/10/2023) và tình hình diễn biến thực tế của mưa lũ hiện nay, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên của Nhà trường như sau:

1. Giảng viên và sinh viên được nghỉ dạy và học vào tối ngày 13/10/2023 để đảm bảo an toàn.

2. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên cắt lịch dạy và học tối 13/10/2023 trên hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.

 3. Giảng viên chủ động thống nhất với sinh viên để sắp xếp thời gian dạy bù và đăng ký trên Website Teacher’s Office của Nhà trường theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết

Các thông báo khác: