THÔNG BÁO
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát sinh viên" toàn quốc lần thứ XV - 2023
(12/10/2023 14:48)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi "Tiếng hát sinh viên" toàn quốc lần thứ XV - 2023 cụ thể theo link đính kèm bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/11BbCfVZavLY6mSFaIvLUOkaFmXLKok_I/view

 

Các thông báo khác: