THÔNG BÁO
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (sinh viên đã nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ) năm học 2022-2023
(19/10/2023 14:15)
Căn cứ điều kiện tiếp tục nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2023-2024 của những sinh viên đã được nhận học trong năm học 2022-2023, Nhà trường yêu cầu sinh viên (có danh sách kèm theo) nộp bổ sung minh chứng hộ nghèo/cận nghèo trong năm 2023

 

 

Minh chứng gửi về email: uesa@husc.edu.vn trước ngày 20/10/2023

Danh sách cần bổ sung minh chứng hộ nghèo/cận nghèo năm 2023.

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp - Ngành học Đơn vị
1 Hoàng Kim Thiên 27/12/2004 Công nghệ thông tin K46 CNTT
2 Phan Thị Thúy 22/09/2004 Công nghệ thông tin K46 CNTT
3 Nguyễn Minh Quang 15/02/2002 QLTN và Môi trường K44 ĐL-ĐC
4 Trần Thị Hoài Nhi 01/06/2004 Địa chất xây dựng K46 ĐL-ĐC
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/01/2004 Quản lý nhà nước K46 LLCT
6 Đinh Thị Bình 16/09/2004 Đông phương học K46 Lịch sử
Các thông báo khác: