THÔNG BÁO
Thông báo kéo dài thi Tuần 01 của Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
(22/09/2023 09:48)
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên được biết thông tin kéo dài thi Tuần 01 của Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 cụ thể theo nội dung chi tiết đính kèm bên dưới
Các thông báo khác: