THÔNG BÁO
Thông báo về việc phát hành số tay học vụ học kỳ I năm học 2020 -2021
(04/08/2020 15:34)
Kính gửi: Toàn thể giảng viên và sinh viên. Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên gửi đến đến Quý giảng viên và sinh viên sổ tay học vụ học kỳ I năm học 2020-2021. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm theo đường dẫn sau:
Các thông báo khác: