THÔNG BÁO
(KHẨN) THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO CÁC SINH VIÊN CÓ YẾU TỐ DỊCH TỄ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, TỈNH QUẢNG NAM, TỈNH QUẢNG NGÃI
(29/07/2020 15:18)
Nhà trường thông báo cho các sinh viên có yếu tố dịch tễ liên quan đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo yêu cầu.
Theo kế hoạch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh TT-Huế (CDC)
CDC tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho sinh viên nội trú và ngoài trú của Đại học Huế có yếu tố dịch tễ đến từ vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
- Thời gian: lúc 7h00 ngày mai (30/7/2020),
- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế, 42 Nguyễn Khánh Toàn, Tp. Huế (Trường Bia).
Vì vậy, Trường Đại học Khoa học thông báo đến tất cả sinh viên liên quan có yếu tố dịch tễ nêu trên đến để xét nghiệm.
Tất cả vì mục tiêu an toàn trong phòng chống dịch, đề nghị các sv triển khai thực hiên.
Ngoài ra, sv có yếu tốt dịch tễ vui lòng thực hiện khai báo theo link
Số điện thoại trực:
Thầy Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng: 0846684084
Thầy Thái Nhật Trường - P. Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV: 0944455136
Các thông báo khác: