THÔNG BÁO
Thông báo về việc chi tiền khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đợt 2 năm 2020
(23/07/2020 10:44)
Những sinh viên có tên trong danh sách được nhận tiền khen thưởng chưa có mã tài khoản ATM cần liên hệ phòng KHTC&CSVC (tầng 2, nhà A) để cung cấp thông tin, hạn cuối ngày 24/7/2020.
Các thông báo khác: