THÔNG BÁO
Thông báo v/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2020
(10/07/2020 15:20)
Để chuẩn bị cho Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học vào ngày 24/07/2020, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 2, năm 2020 biết để tham dự lễ và thực hiện một số công việc. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: