THÔNG BÁO
Thông báo về việc giới thiệu Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2020.
(29/06/2020 10:28)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên Nữ học ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông tham dự Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

 Điều kiện tham dự: 

- Sinh viên là đoàn viên đang học từ năm thứ 3 trở lên.

- Có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hồ sơ tham dự

- Báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu).

- Biểu mẫu tải tại : http://tainangviet.vn/thu-vien-doc35/

Đăng ký trực tuyến trước ngày 25/10/2020 tại http://ptnts.tainangviet.vn

Các thông báo khác: