THÔNG BÁO
Thông báo về việc gặp mặt và tuyên dương sinh viên tiêu biểu Đăk Nông năm 2020
(23/06/2020 13:47)
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên đang theo học tại Trường, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đăk Nông, học lực xếp loại giỏi hoặc xuất sắc (trong năm học 2018 - 2019 và học kỳ 1 năm học 2019 - 2020) đảm bảo các điều kiện trên, gửi thông tin đăng ký tham dự buổi gặp mặt và tuyên dương về địa chỉ email: uesa@husc.edu.vn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/7/2020.
Các thông báo khác: