THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020
(03/06/2020 09:27)
Nhà trường thông báo về danh sách sinh viên dự kiến cấp học bổng học kỳ II năm học 2019-2020 để sinh viên kiểm tra và phản hồi nếu có thắc mắc.

Danh sách

Sinh viên có phản hồi, vui lòng gửi nội dung về email: uesa@husc.edu.vn

Hạn cuối phản hồi: trước ngày 09/6/2020.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: