THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức đào tạo học kỳ 3 (hè), năm học 2019 – 2020
(19/05/2020 10:14)
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo cho các đơn vị, sinh viên biết và thực hiện những nội dung liên quan đến kế hoạch giảng dạy - học tập trong học kỳ 3, năm học 2019-2020. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: