THÔNG BÁO
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020
(20/05/2020 08:04)
Nay công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 cho 121 (một trăm hai mươi mốt) sinh viên (có danh sách kèm theo). Về thời gian nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường sẽ có thông báo sau. Mọi thông tin về việc nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên liên hệ Cô Hoàng Thị Hằng (0906567577) trong giờ hành chính.
Các thông báo khác: