THÔNG BÁO
Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp năm 2020 tham gia đào tạo sĩ quan dự bị.
(06/05/2020 13:50)
Căn cứ Kế hoạch tuyển chọn sĩ quan dự bị dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020 của Trường Đại học Khoa học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. Nhà trường tiến hành triển khai cho sinh viên đăng ký để tuyển chọn, giới thiệu.

Sinh viên có mong muốn tham gia đăng ký tại:

https://docs.google.com/forms/d/1zuHzEG0tXRqqU7Y-A7o4XfIcmLus6aWNuDYwV09tTn8/edit

Các thông báo khác: