THÔNG BÁO
Thông báo về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2019-2020 và các học kỳ còn nợ
(28/05/2020 07:47)
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho toàn thể sinh viên đang học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ theo dõi thông báo và tiến hành nạp học phí theo quy định từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 tại phòng A109, tầng 1 nhà A trường Đại học Ngoại ngữ.Chi tiết xem tại nội dung đính kèm sau:
Các thông báo khác: